Advent 1. – Mi van a fókuszodban?

Advent 1. - Mi van a fókuszodban?

Márk 9: 1-29.

Mrk 9:1 Azután így szólt hozzájuk: “Bizony, mondom néktek, hogy vannak az itt állók között némelyek, akik nem ízlelik meg a halált addig, amíg meg nem látják, hogy az Isten országa eljött hatalommal.”
Mrk 9:2 Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, felvitte csak őket külön egy magas hegyre, és szemük láttára elváltozott.
Mrk 9:3 Ruhája olyan tündöklő fehérré lett, amilyenre nem tud ruhafestő fehéríteni a földön.
Mrk 9:4 És megjelent nekik Illés Mózessel együtt, és beszélgettek Jézussal.
Mrk 9:5 Péter megszólalt, és ezt mondta Jézusnak: “Mester, jó nekünk itt lennünk, készítsünk ezért három sátrat: egyet neked, egyet Mózesnek és egyet Illésnek.”
Mrk 9:6 Mert nem tudta, mit mondjon, ugyanis annyira megrettentek.
Mrk 9:7 De felhő támadt, amely beárnyékolta őket, és hang hallatszott a felhőből: “Ez az én szeretett Fiam, reá hallgassatok!”
Mrk 9:8 És hirtelen, amint körülnéztek, már senki mást nem láttak maguk mellett, csak Jézust egyedül.
Mrk 9:9 Amikor jöttek lefelé a hegyről, meghagyta nekik, hogy senkinek el ne mondják, amit láttak, hanem csak akkor, amikor az Emberfia már feltámadt a halottak közül.
Mrk 9:10 Meg is jegyezték jól ezt az igét, de tanakodtak maguk között: mit jelent feltámadni a halottak közül.
Mrk 9:11 Ezért megkérdezték tőle: “Miért mondják az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie?”
Mrk 9:12 Ő pedig így válaszolt: “Illés valóban előbb jön el és helyreállít mindent. Akkor viszont miért van megírva az Emberfiáról, hogy sok szenvedésben és megvetésben lesz része?
Mrk 9:13 De mondom nektek, hogy Illés már el is jött, és azt tették vele, amit csak akartak, ahogyan meg van írva róla.”
Mrk 9:14 Amikor a tanítványok közelébe értek, nagy sokaságot láttak körülöttük, írástudókat is, akik vitatkoztak velük.
Mrk 9:15 Amint meglátták Jézust, az egész sokaság nyomban megdöbbent, és eléje futva köszöntötte őt.
Mrk 9:16 Ő pedig megkérdezte tőlük: “Miről vitatkoztok velük?”
Mrk 9:17 A sokaságból így felelt neki valaki: “Mester, elhoztam hozzád a fiamat, akiben néma lélek van;
Mrk 9:18 és amikor ez megragadja, úgy leteperi őt, hogy tajtékzik, fogát csikorgatja, és megmerevedik. Szóltam tanítványaidnak, hogy űzzék ki, de nem tudták.”
Mrk 9:19 Jézus így válaszolt nekik: “Ó, hitetlen nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt elém!”
Mrk 9:20 Odavitték hozzá, és amikor meglátta őt a lélek, azonnal megrázta a fiút, úgyhogy az a földre esve fetrengett és tajtékzott.
Mrk 9:21 Jézus megkérdezte a fiú apjától: “Mennyi ideje, hogy ő így van?” Mire ő ezt válaszolta: “Gyermekkora óta.
Mrk 9:22 Sokszor vetette tűzbe is, meg vízbe is, hogy elpusztítsa, de ha valamit lehet tenned, szánj meg minket, és segíts rajtunk!”
Mrk 9:23 Jézus ezt mondta neki: “Ha lehet valamit tennem? – Minden lehetséges annak, aki hisz.”
Mrk 9:24 Erre azonnal felkiáltott a gyermek apja, és így szólt: “Hiszek, segíts a hitetlenségemen!”
Mrk 9:25 Amikor meglátta Jézus, hogy összefut a sokaság, ráparancsolt a tisztátalan lélekre ezt mondva neki: “Te néma és süket lélek, megparancsolom neked: menj ki belőle, és ne menj bele többé!”
Mrk 9:26 Erre az felkiáltott, erősen megrázta őt, és kiment belőle. A gyermek olyan lett, mint a halott, úgyhogy sokan azt mondták: vége van.
Mrk 9:27 Jézus azonban kezét megragadva magához térítette, és az felkelt.
Mrk 9:28 Amikor azután Jézus bement egy házba, tanítványai megkérdezték tőle maguk között: “Mi miért nem tudtuk kiűzni?”
Mrk 9:29 Ő pedig ezt mondta nekik: “Ez a fajta semmivel sem űzhető ki, csak imádsággal.”

 

2Pét 1:16 Mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk isteni fenségének.
2Pét 1:17 Mert amikor az Atya Istentől tisztességet és dicsőséget nyert, és ilyen szózatot intézett hozzá a felséges dicsőség: “Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm”,
2Pét 1:18 ezt a mennyből jött szózatot mi hallottuk, mert együtt voltunk vele a szent hegyen.
2Pét 1:19 Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és felkel a hajnalcsillag szívetekben.
2Pét 1:20 Mindenekelőtt tudnotok kell, hogy az Írás egyetlen próféciája sem ered önkényes magyarázatból,
2Pét 1:21 mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indíttatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek.

Megosztás

Ajánlott bejegyzések