Egy kis tévtan nagyban lerontja hitéletedet

Egy kis tévtan nagyban lerontja hitéletedet

 

Galata 5: 1-6.

Gal 5:1 Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni.
Gal 5:2 Íme, én, Pál, mondom nektek, hogy ha körülmetélkedtek: Krisztus semmit sem használ nektek.
Gal 5:3 De ismét bizonyságot teszek minden embernek, hogy aki körülmetélkedik, köteles az egész törvényt megtartani.
Gal 5:4 Akik törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok a Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestek.
Gal 5:5 Mi ugyanis a Lélek által, hitből várjuk az igazság reménységét.
Gal 5:6 Mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit.

Megosztás

Ajánlott bejegyzések