A fiú bárhová bemehet

A fiú bárhová bemehet

Gal 4:1 Azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, addig semmiben sem különbözik a szolgától, jóllehet ura mindennek,
Gal 4:2 hanem gyámok és gondozók fennhatósága alatt áll az apa által megszabott ideig.
Gal 4:3 Így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaságra.
Gal 4:4 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve,
Gal 4:5 hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk.
Gal 4:6 Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldötte Fiának Lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja: “Abbá, Atya!”
Gal 4:7 Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is.

Megosztás

Ajánlott bejegyzések