Isten házában – otthon?

Isten házában - otthon?

Lukács 15: 25-32.

Lk 15:25 “Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot.
Lk 15:26 Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történik itt.
Lk 15:27 Mire a szolga így felelt: A testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt.
Lk 15:28 Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte.
Lk 15:29 Ő azonban ezt mondta az apjának: Látod, hány esztendeje szolgálok neked, soha nem szegtem meg parancsodat, és te sohasem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak barátaimmal.
Lk 15:30 Amikor pedig megjött ez a fiad, aki parázna nőkkel tékozolta el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút.
Lk 15:31 Ő azonban ezt mondta neki: Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied.
Lk 15:32 Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott.”

Megosztás

Ajánlott bejegyzések