Paradoxonok a Bibliában: “Örüljetek!”

Paradoxonok a Bibliában: "Örüljetek!"

Mindenkor örüljetek,
1Thesszalonika 5:16 HUNB
http://bible.com/1239/1th.5.16.HUNB

Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek,
Jakab 1:2 HUNB
http://bible.com/1239/jas.1.2.HUNB

Mert a nyomorúság sok próbája között bőséges az ő örömük, és nagy szegénységükből a tisztaszívűség gazdagsága lett.
2Korinthus 8:2 HUNB
http://bible.com/1239/2co.8.2.HUNB

Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes állhatatosságra és az örömmel viselt hosszútűrésre.
Kolossé 1:11 HUNB
http://bible.com/1239/col.1.11.HUNB

Bizony, bizony, mondom néktek, hogy ti sírni és jajgatni fogtok, a világ pedig örül; ti szomorkodtok, de szomorúságotok örömre fordul. Amikor az asszony szül, fájdalma van, mert eljött az ő órája, de amikor megszülte gyermekét, nem emlékszik többé a gyötrelemre az öröm miatt, hogy ember született a világra.
János 16:20‭-‬21 HUNB
http://bible.com/1239/jhn.16.20-21.HUNB

Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre. Őt szeretitek, pedig nem láttátok, őbenne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét.
1Péter 1:3‭-‬9 HUNB
http://bible.com/1239/1pe.1.3-9.HUNB

Megosztás

Ajánlott bejegyzések