Erőlködés vagy erő?

Erőlködés vagy erő?

Márk 5. 21-34.

Mrk 5:21 Amikor Jézus ismét átkelt a hajón a túlsó partra, nagy sokaság sereglett köré, de ő a tenger partján maradt.
Mrk 5:22 Ide jött hozzá az egyik zsinagógai elöljáró, név szerint Jairus, aki meglátva őt, lába elé borult,
Mrk 5:23 és esedezve kérte: “Kislányom halálán van, jöjj, tedd rá a kezed, hogy meggyógyuljon, és életben maradjon.”
Mrk 5:24 Jézus ekkor elindult vele. A nagy sokaság is követte őt, és tolongott körülötte.
Mrk 5:25 Egy asszony pedig, aki tizenkét éve vérfolyásos volt,
Mrk 5:26 sok orvostól sokat szenvedett, mindenét ráköltötte, de semmi hasznát sem látta, hanem még rosszabbul lett;
Mrk 5:27 amikor meghallotta, amit Jézusról beszéltek, eljött, és a sokaságban hátulról megérintette a ruháját,
Mrk 5:28 mert így gondolkodott: “Ha megérintem akár csak a ruháját is, meggyógyulok.”
Mrk 5:29 És azonnal elapadt a vérzés forrása, és érezte testében, hogy kigyógyul a bajából.
Mrk 5:30 Jézus is azonnal észrevette, hogy erő áradt ki belőle, ezért a sokaságban megfordulva így szólt: “Ki érintette meg a ruhámat?”
Mrk 5:31 Tanítványai így feleltek: “Látod, hogyan tolong körülötted a sokaság, és azt kérdezed: ki érintett meg engem?”
Mrk 5:32 Jézus erre körülnézett, hogy láthassa azt az asszonyt, aki ezt tette.
Mrk 5:33 Az asszony pedig, mivel tudta, mi történt vele, félve és remegve jött elő; leborult előtte, és elmondta neki a teljes igazságot.
Mrk 5:34 Ő pedig ezt mondta neki: “Leányom, a hited megtartott téged: menj el békességgel, és bajodtól megszabadulva légy egészséges.”

Megosztás

Ajánlott bejegyzések