Fűszer és fény

Fűszer és fény

Máté 5: 1-16.

Mt 5:1 Amikor meglátta a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, odamentek hozzá tanítványai.
Mt 5:2 Ő pedig megszólalt, és így tanította őket:
Mt 5:3 “Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa.
Mt 5:4 Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak.
Mt 5:5 Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
Mt 5:6 Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégíttetnek.
Mt 5:7 Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek.
Mt 5:8 Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent.
Mt 5:9 Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek.
Mt 5:10 Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa.
Mt 5:11 Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok.
Mt 5:12 Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek.”
Mt 5:13 “Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják, és eltapossák az emberek.
Mt 5:14 Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város.
Mt 5:15 A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban.
Mt 5:16 Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.”

Megosztás

Ajánlott bejegyzések