Céljaink

A Pécsi Szeretetvár Baptista Gyülekezet azért jött létre, hogy másokért élve bemutassuk Jézust és a tanítványi növekedésben egymást segítsük bibliai életvitelű, befogadó, szerető családként.

 

Alapok:

A gyülekezet Isteni keretekkel és küldetéssel rendelkező, tagjai részéről önkéntes vállaláson, szövetségi kapcsolaton alapuló közösség. Ebből következik, hogy tagjai a közösség által is közvetített áldásokból való részesedés mellett – önkéntes vállalásuk okán – felelősséggel és számonkérhetőséggel is bírnak. Valljuk, hogy Isten növekedést munkáló, átformáló hatást akar gyakorolni újjászületett gyermekeire és általuk. Mint gyülekezet, valljuk, hogy csak az evangéliumi, hitvalló, a Lélek erejéből élő, a konfrontációval és szenvedéssel is számoló Eklézsiának van létjogosultsága, ill. jövője.

Gyülekezeti cél

Jézus Krisztushoz vezetni az embereket, hogy belső – Istentől származó – motivációtól fűtve felelősségteljes, építő tagjává legyenek Isten családjának. Bajtársként segíteni egymást Krisztust követő tanítványi életben, és felkészíteni a szolgálatra, küldetésünkre (életünk értelme), hogy megdicsőítsük Isten nevét, a társadalom hasznos tagjaiként.