Hogy lesz elég, ami nem elég?

Hogy lesz elég, ami nem elég?

Márk 6: 30-44.

Mrk 6:30 Az apostolok visszatértek Jézushoz, és elbeszélték neki mindazt, amit tettek és tanítottak.
Mrk 6:31 Ő pedig így szólt hozzájuk: “Jöjjetek velem csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé.” Mert olyan sokan voltak, akik odaérkeztek, és akik elindultak, hogy még enni sem volt idejük.
Mrk 6:32 Elhajóztak tehát egy lakatlan helyre magukban.
Mrk 6:33 De sokan meglátták és felismerték őt, amikor elindultak, ezért minden városból összefutottak oda, és megelőzték őket.
Mrk 6:34 Amikor Jézus kiszállt, és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok, és kezdte őket sok mindenre tanítani.
Mrk 6:35 De amikor az idő már későre járt, odamentek hozzá a tanítványai, és ezt mondták neki: “Lakatlan hely ez, és az idő már későre jár.
Mrk 6:36 Bocsásd el őket, hogy a környező településekre és falvakba menve ennivalót vegyenek maguknak.”
Mrk 6:37 Ő azonban így válaszolt nekik: “Ti adjatok nekik enni!” Mire ők ezt mondták neki: “Talán mi menjünk el, és vegyünk kétszáz dénárért kenyeret, hogy enni adhassunk nekik?”
Mrk 6:38 Jézus azonban megkérdezte tőlük: “Hány kenyeretek van? Menjetek, nézzétek meg!” Amikor megnézték, így szóltak: “Öt kenyerünk van, meg két halunk.”
Mrk 6:39 Ekkor megparancsolta nekik, hogy ültessenek le mindenkit egy-egy csoportba a zöld fűre.
Mrk 6:40 Le is ültek százas és ötvenes csoportokban.
Mrk 6:41 Ekkor Jézus vette az öt kenyeret és a két halat, feltekintett az égre, megáldotta és megtörte a kenyereket, majd átadta a tanítványoknak, hogy tegyék eléjük; és a két halat is elosztotta mindnyájuknak.
Mrk 6:42 Miután mind ettek, és jól is laktak,
Mrk 6:43 összeszedték a kenyérdarabokat tizenkét tele kosárral; és azt is, ami a halakból maradt.
Mrk 6:44 Akik pedig ettek a kenyerekből, ötezren voltak, csak férfiak.

Megosztás

Ajánlott bejegyzések