Életpályamodell

Életpályamodell

Róma 4: 20

Róm 4:20 Isten ígéretét sem vonta kétségbe hitetlenül, sőt megerősödött a hitben dicsőséget adva Istennek,

 

Zsolt 69:6 (7) Ne szégyenkezzenek miattam, akik benned reménykednek, Uram, Seregeknek URa! Ne érje gyalázat miattam azokat, akik hozzád folyamodnak, Izráel Istene!

Zsid 2:14 Mivel pedig a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt;
Zsid 2:15 és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak.

Zsid 2:16 Mert nyilván nem angyalokat karol fel, hanem Ábrahám leszármazottait karolja fel.

 

Megosztás

Ajánlott bejegyzések