Pásztori üzenet – 03.16.

Pásztori üzenet - 03.16.

Az ÚR veled van, erős vitéz!

Ezzel köszöntötte az Úr angyala Gedeont. Egy olyan helyzetben, amikor talán Gedeon sok mindenként gondolt volna magára, de legkevésbé ‘ERŐS VITÉZ’-ként (ld. Bírák 6:12).
Isten nagyon is komolyan gondolta, amit Gedeonnak mondott! És neked is ezt üzeni ma: AZ ÚR VELED VAN ERŐS VITÉZ!
Ezért az ígéretért: “Veled van Istened, az ÚR, ő erős, és megsegít. Repesve örül neked, megújít szeretetével, ujjongva örül neked.” (Zofóniás 3:17)

Azt gondolom, hogy hosszú zarándok útra indulunk (és a világ is)…
De ezen az úton végig legyen előttünk: “Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan jön segítségem? Segítségem az ÚRtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad az, aki védelmez téged” (121. Zsoltár 1-4)
Kívánom neked ERŐS VITÉZ, hogy naponta valósan éld át Isten kegyelméből: “De engem olyan erőssé tettél, mint mikor a bivaly öklel, és friss olajjal kentél meg engem.” (92. Zsoltár 11)

“Hitből engedelmeskedett Ábrahám, amikor Isten hívta, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni. Elindult, nem tudva, hová megy.” (Zsidók 11:8)
Ábrahám nem tudta hová megy … de azt igen, hogy KIVEL!
Mi sem ismerjük előttünk álló zarándok utunk részleteit, de akivel azt bejárhatjuk, ŐT IGEN!

Gyakorlati bátorítás:
Éppen ezért teljes igyekezettel törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban istenfélelmet, az istenfélelemben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet.” (2 Péter 1:5-7)
A hit és józan gondolkodás Szentlélek által aktualizált döntései fokozottan fontosak ebben az időben.

Az a józan gondolkodás, amelyről Isten kijelentett szava a Biblia beszél, magában foglalja azt is, hogy személyes hit-döntéseink részeként felelősen mérlegelnünk kell a veszélyeztetés – mások veszélyeztetésének – kérdését is.

Ne adjunk esélyt a Kísértőnek arra, hogy ékeket verjen szeretetközösségünkbe! Például egymás hite mértékének megítélése által az alapján, hogy ki mennyire ‘hitesen-bevállalósan’ viselkedik a vírus veszéllyel kapcsolatosan. Inkább buzgón imádkozzunk egymásért, bölcsességért, vezetésért, békességért, erőért!
Most is alkalmazzuk ezeket:
Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe!” (Filippi 4:8)
Semmiféle bomlasztó beszéd ne hagyja el a szátokat, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják.” (Efézus 4:29)

Ima-fókuszban legyenek: pedagógusok, tanköteles gyermekes családok, országos döntéshozók!

Legyen mindennapi Igénk továbbra is: “Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten!” (46. Zsoltár 11. vers)

Szeretettel és hálaadással érted: Gulyás János

Megosztás

Ajánlott bejegyzések