Rázós kérdések

Semmit ne söpörjünk a szőnyeg alá! Bizony, meg kell csókolnunk a békát, máskülönben megmaradunk a középszerűség homályában. Ha komolyan vesszük az életet, szembe kell néznünk sok mindennel – olyasmivel is, ami nincs ínyünkre. Úton-útfélen szembesülnünk kell vádakkal, amelyek komolytalanná teszik a kereszténységet. Lehet persze fejet csóválni, de ez nem viszi előre az ügyet. Inkább vizsgáljuk meg, mi az alapja – s ránk nézve van-e alapja – a vádaknak.

Mélyenszántó kérdésekre nem lehet teljes választ adni, hiszen mindenkinek az válasz, amiről személyesen megbizonyosodott, amiben hinni tud. Bármennyire szeretnénk, mi sem tudunk mindenkinek kielégítő magyarázatot adni, ezért marad az általunk megértett és elfogadott érvrendszer. Nem hívunk segítségül semmilyen gurut vagy szakkönyvet, igyekszünk a józan észre és a Bibliára alapozni. Természetesen nem mentesülhetünk az egyoldalúság vádja alól, de hát ez minden vitahelyzet sajátja. Ugyanakkor nem szeretnénk a kereszténységet, sem a Bibliát elfogultan, könnyen emészthető és elfogadható aspektusából elétek tárni – az nem lenne biznisz. Amúgy is sokan dőlnek be az efféle marketingnek.

Az alábbiak fontos kérdések, amelyekre az eddigiekhez képes némiképp más megközelítésben adunk – ha úgy tetszik, némiképp mélyebb -választ. Ha a hangvételben és az érvelésben érződik némi különbség a más oldalakon olvasható cikkekhez képest, az csupán azt bizonyítja, hogy Isten világa csodálatosan sokszínű, ezért nincsenek – nem is lehetnek – minden helyzetre alkalmazható egyetemes válaszok.

Kegyetlen az Isten?

Miért engedi Isten a szenvedést?

Pokolba a nem hívőkkel?

Isten miért nem jelenik meg mindenkinek?

A hit ellentétes a tudománnyal?

Hiteles-e a Biblia?

A Biblia zsidó öndicsőítés?

A kereszténység elveszi az önazonosságunkat?