Álmunk a gyülekezetről

[és teszünk is érte]

Látunk egy befogadó, bajtársi csapatot, szeretetközösséget, amelyet Isten örömhíre éltet, motivál és áldásként akar hatni környezetére, betöltve küldetését.

Amelyben bátorító, építő, vigasztaló, védelmező lelki családra, otthonra találhat bárki, aki keresi Istent, és mivel mi is keresőknek tarjuk magunkat nincs különbségtétel, mert nem az számít honnan jössz.

Amely aktív módon nyitott, befogadó, mert nem felejtik el, hogy ők maguk is befogadottak Jézus Krisztus által és ebből fakadóan másokat is szeretnének ebbe a szeretetközösségbe beszeretni, hogy együtt keressük és szeressük Istent és egymást.

Ahol nincs rossz kérdés és sem meggyőzni, sem legyőzni nem akarjuk egymást, ahol többet ér az őszinteség a tudásnál. Amelyben érték a sokszínűség, amelyben egységre törekvés van, de ez nem egyformaságot jelent, hanem egylelkűséget, azaz közös álomért dobogó szíveket. Amelyben szeretünk, el- és befogadunk, megbocsátunk, de nem a magunk módján, hanem ahogy Jézus azt bemutatta. Ahol a központban nem az emberi teljesítmény van, hanem a kegyelem, amit Jézusban kaptunk és Isten közös keresése és szeretése.

Amelyben azt mondjuk amit gondolunk, érzünk, nem kell hazudni sem magunknak sem másoknak, mert az őszinteség azt jelenti közöttünk, ha küzdök is valamivel, nem rejtegetem, nem kell hamis látszatot fenntartani magamról, megengedem hogy ismerjenek és megengedem hogy szeressenek, hogy segítsenek, hogy bátoríthassanak: ‘Maradj az úton!’

Nem szenteskedők, de szentségre igyekvők, nem képmutatók, de hitelességre törekvők. Ahol a vallásosságot, képmutatást, törvénykezést nem díjazzák, az ítélkezést messzire elkerülik. Amelyben a hit, irgalom és a szeretet nem szavak, hanem valósan megélt cselekedetek. Ahol támogató, együttérző imatársakra számíthatsz és nem pedig bírálókra. Egyszerű, őszinte, alázatos, nem fölényes, nem megszégyenítő, nem manipulatív.

Amelyben szabad rosszul is lenni, nem kell megjátszani a lelki szuperhőst, ahol lehet gyógyulni, mert tudjuk, hogy aki jár, aki harcol az eleshet, az kifáradhat ki, krízisekbe kerülhet, sebződhet és ezért állunk megértő bajtársként egymás mellett, alázattal elismerve, hogy talán holnap hasonló helyzetbe kerülhetünk mi magunk is.

Egy közösséget, amely keresi Isten igazságát, nem tökéletes, úton levőként tekint magára, éppen ezért nincs minden igazság birtokában, nincs mindenre válasza, vannak kérdései, gondolkodó és kész változni, tanulni, formálódni, újra gondolni dolgokat a Szentlélektől kapott megértést keresve. Amely igazat ad Istennek, hozzá igazodik gondolkodásmódjában és gyakorlatában, azaz ha Ő valamit jónak, vagy rossznak mond, akkor azt nem akarják másként értelmezni, magyarázni – tehát komolyan veszi, valóságosan szereti, tiszteli Istent. Amely tulajdonosának, építőjének, főnökének Jézus Krisztust tekinti, mert Ő méltó rá, hogy önként, örömmel, lelkesedéssel hozzá igazítsuk életünket, dolgainkat, szeretve, követve, központba állítva őt, engedelmeskedve neki, akiről tudjuk, hogy általa és érte van minden, és semmink sincs, amit ne kaptunk volna és halálosan szeret. Amelynek a Biblia az alapja, gyakorlati útmutatója, életvitel vezetője a Szentlélek értelmezése, naprakész aktualizálása alapján.

Ezt a gyülekezetet lelkesíti, örömmel tölti el, hogy ez az örömüzenet és annak megélése a legértékesebb amit adhat barátainak, embertársainak. Tudva, hogy ez küldetése is egyben, hogy az Atya szeretetét Jézusi jellemmel valósan beleélje a világba. Őszintén, alázattal, nyitottan, hitelesen, de képmutatás, vallásoskodás nélkül, mivel elismeri, hogy minden amivel szolgálhat mások felé, ő maga is Istentől kapta ajándékba, továbbadásra.

Amelyben tagnak lenni valós, élő, aktív kapcsolódást jelent, a személyes látható és nem látható életvitelben egyaránt megélve a Bibliai hitelességet, Isten kijelentéseihez igazodva, mivel a Krisztus-test élő tagjának lenni nem csak egy statisztikai adat, mert tudjuk, hogy a szeretet valódi kapcsolódást jelent.

A keresztyén közösség olyan közösség amely Jézus Krisztus által és Jézus Krisztusban áll fenn. Mit jelent ez? Jézus Krisztus akaratából van szükségünk egymásra, általa vagyunk összekötve egymással, által találunk egymásra. Az által vagyok felebarátom testvére amit Jézus Krisztus elvégzett értem és bennem. Testvériségünk azon alapul amik Krisztusra nézve neki köszönhetően vagyunk. Közösségünk abban áll amit Krisztus véghezvitt bennünk.

Ez az álmunk … még dolgozunk rajta … pontosabban hagyjuk, akarjuk, hogy Isten Lelke munkálkodjon bennünk, közöttünk, általunk … eközben a menny felé haladhatunk … és mi szeretjük Jézust, egymást és téged.

Mert Isten örömüzenete minden ember számára a ‘Tudod mit tett érted Jézus?’ kérdésre adható válasz …

VÁRUNK TÉGED IS EBBE A CSAPATBA!

Kapcsolódj be!

Istentisztelet
Szeretetközösség
Női alkalom
Férfi alkalom
Ifi alkalom