Bűn, kegyelem, kegyelemből fakadó felelősségünk, ítélet

Bűn, kegyelem, kegyelemből fakadó felelősségünk, ítélet

Róm. 6. 23. / Zsid. 2. 2-3.

Róm 6:23 Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.

Zsid 2:2 Mert ha az angyalok által hirdetett ige olyan erős volt, hogy minden törvényszegés és engedetlenség megkapta igazságos büntetését,
Zsid 2:3 akkor hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet az Úr hirdetett először.

Megosztás