Méltó

Méltó

Máté 8: 5-13. / Lukács 7: 1-10.

A tanítás diái: IT20200112

Mt 8:5 Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, odament hozzá egy százados, és kérte:
Mt 8:6 “Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak.”
Mt 8:7 Jézus így szólt hozzá: “Elmegyek, és meggyógyítom.”
Mt 8:8 De a százados ezt felelte rá: “Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám.
Mt 8:9 Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Mondom az egyiknek: Menj el! – és elmegy, a másiknak: Jöjj ide! – és idejön, vagy szólok a szolgámnak: tedd meg ezt! – és megteszi.”
Mt 8:10 Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez: “Bizony, mondom néktek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izráelben.
Mt 8:11 De mondom néktek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal a mennyek országában;
Mt 8:12 akik pedig Isten országa fiainak tartják magukat, kivettetnek a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás.”
Mt 8:13 A századosnak pedig ezt mondta Jézus: “Menj el, és legyen a te hited szerint.” És meggyógyult a szolga még abban az órában.

Lk 7:1 Miután Jézus befejezte, amit mondani akart, Kapernaumba ment.
Lk 7:2 Élt ott egy százados, akinek a szolgája nagyon beteg volt, és haldoklott. A százados nagyon kedvelte a szolgáját.
Lk 7:3 Amikor hallott Jézusról, elküldött hozzá néhány zsidó vezetőt, hogy megkérjék: jöjjön el, és mentse meg a szolga életét.
Lk 7:4 A vezetők Jézushoz érkeztek, és így kérlelték őt: „Ez az ember megérdemli, hogy ezt megtedd érte.
Lk 7:5 Szereti a népünket, és a zsinagógánkat is ő építtette.”
Lk 7:6 Így Jézus velük ment. Amikor már közel voltak a házhoz, találkoztak a százados barátaival, akiket ezzel az üzenettel küldött Jézushoz: „Uram, ne fáraszd magad, mert nem vagyok méltó arra, hogy a házamba gyere!
Lk 7:7 Ezért nem is jöttem személyesen hozzád. Neked csak szólnod kell, és meggyógyul a szolgám.
Lk 7:8 Mert én magam is mások hatalma alatt álló ember vagyok, és vannak katonák, akiknek pedig én parancsolok. Ha valamelyiküknek azt mondom: »Menj!«, az elmegy; ha egy másiknak azt mondom: »Gyere ide!«, az odajön hozzám. Ha azt mondom: »Tedd ezt!«, megteszi.”
Lk 7:9 Jézus elcsodálkozott azon, amit a százados mondott. Odafordult az őt követő tömeghez, és azt mondta: „Mondom nektek: még Izráelben sem találkoztam ekkora hittel.”
Lk 7:10 Amikor a küldöttek visszatértek a százados házába, a szolgát egészségesen találták.

Megosztás

Ajánlott bejegyzések