Pünkösd – Misszióparancs

Pünkösd - Misszióparancs

Apostolok cselekedetei 1:6-8. / Máté 28: 16-20.

ApCsel 1:6 Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle: “Uram, nem ebben az időben állítod fel újra a királyságot Izráelnek?”
ApCsel 1:7 Így válaszolt: “Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett.
ApCsel 1:8 Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig.”

Mt 28:16 A tizenegy tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket.
Mt 28:17 Amikor meglátták őt, leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket.
Mt 28:18 Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: “Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön.
Mt 28:19 Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,
Mt 28:20 tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”

Megosztás

Ajánlott bejegyzések