Radikális szeretet

Radikális szeretet

Apostolok cselekedetei 19: 11-20.

 

ApCsel 19:11 Isten pedig nem mindennapi csodákat tett Pál keze által;
ApCsel 19:12 úgyhogy még a testén levő kendőket vagy kötényeket is elvitték a betegekhez, és a betegségek eltávoztak tőlük, a gonosz lelkek pedig kimentek belőlük.
ApCsel 19:13 Erre a vándorló zsidó ördögűzők közül is megkísérelték néhányan, hogy a gonosz lelkektől megszállottak felett kimondják az Úr Jézus nevét. Így szóltak: “Kényszerítünk titeket arra a Jézusra, akit Pál hirdet!”
ApCsel 19:14 Egy Szkéva nevű zsidó főpap hét fia is ezt tette.
ApCsel 19:15 A gonosz lélek azonban visszafelelt, és azt mondta nekik: “Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kik vagytok?”
ApCsel 19:16 Az az ember pedig, akiben a gonosz lélek volt, rájuk ugrott, legyűrte őket, és föléjük kerekedett, úgyhogy mezítelenül és sebesülten futottak ki abból a házból.
ApCsel 19:17 Tudomására jutott ez minden Efezusban lakó zsidónak és görögnek, úgyhogy félelem szállta meg mindnyájukat, és magasztalták az Úr Jézus nevét.
ApCsel 19:18 A hívők közül is sokan eljöttek, megvallották és elbeszélték ilyenféle mesterkedéseiket.
ApCsel 19:19 Azok közül sokan, akik a varázslást űzték, összehordták könyveiket, és mindenki szeme láttára elégették. Mikor kiszámították a könyvek értékét, ötvenezer ezüstpénzre becsülték.
ApCsel 19:20 Így az Úr ereje által az ige hatalmasan terjedt és megerősödött.

Mt 7:21 “Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.

 

Róm 2:24 Bizony “miattatok káromolják az Isten nevét a pogányok között”, úgy amint meg van írva.

Megosztás

Ajánlott bejegyzések