Mennybemenetel – Jobb nektek, ha én elmegyek!

Mennybemenetel - Jobb nektek, ha én elmegyek!

 

Apostolok cselekedetei 1: 6-11.

ApCsel 1:6 Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle: “Uram, nem ebben az időben állítod fel újra a királyságot Izráelnek?”
ApCsel 1:7 Így válaszolt: “Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett.
ApCsel 1:8 Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig.”
ApCsel 1:9 Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől.
ApCsel 1:10 Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme, két férfi állt meg mellettük fehér ruhában,
ApCsel 1:11 és ezt mondta: “Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe.”

Megosztás

Ajánlott bejegyzések