Miből élsz?

Miből élsz?

Lukács 4: 1-13.

Lk 4:1 Jézus Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és a Lélek indítására a pusztában tartózkodott
Lk 4:2 negyven napon át, miközben kísértette az ördög. Nem evett semmit azokban a napokban, de amikor azok elmúltak, megéhezett.
Lk 4:3 Ekkor az ördög így szólt hozzá: “Ha Isten Fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy változzék kenyérré.”
Lk 4:4 Jézus így válaszolt neki: “Meg van írva, hogy nemcsak kenyérrel él az ember.”
Lk 4:5 Ezután felvitte az ördög, megmutatta neki egy szempillantás alatt a földkerekség minden országát,
Lk 4:6 és ezt mondta neki: “Neked adom mindezt a hatalmat és dicsőséget, mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom.
Lk 4:7 Ha tehát leborulsz előttem, tied lesz mindez.”
Lk 4:8 Jézus így válaszolt neki: “Meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj.”
Lk 4:9 Ezután elvitte őt Jeruzsálembe, a templom párkányára állította, és ezt mondta neki: “Ha Isten Fia vagy, vesd le magadat innen,
Lk 4:10 mert meg van írva: Angyalainak megparancsolta, hogy őrizzenek téged;
Lk 4:11 és tenyerükön hordoznak, hogy meg ne üsd lábadat a kőben.”
Lk 4:12 Jézus így válaszolt neki: “Megmondatott: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet.”
Lk 4:13 Amikor az ördög elvégzett minden kísértést, eltávozott tőle egy időre.

Megosztás

Ajánlott bejegyzések