Öröm és ujjongás

Öröm és ujjongás

Lukács 10: 1-24.

A prédikáció diái: IT20181230

Lk 10:1 Ezek után az Úr szolgálatba állított másokat is, hetvenkét tanítványt, és elküldte őket maga előtt kettesével minden városba és helységbe, ahova menni készült.
Lk 10:2 Így szólt hozzájuk: “Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába.
Lk 10:3 Menjetek el! Íme, elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé.
Lk 10:4 Ne vigyetek magatokkal erszényt, se tarisznyát, se sarut. Útközben ne is köszöntsetek senkit.
Lk 10:5 Ha azonban egy házba beléptek, legelőször ezt mondjátok: Békesség ennek a háznak!
Lk 10:6 Ha ott a békesség fia lakozik, megnyugszik rajta a békességetek, ha pedig nem, reátok száll vissza.
Lk 10:7 Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek, igyátok, amit adnak, mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra.
Lk 10:8 Ha bementek egy városba, és befogadnak titeket, azt egyétek, amit elétek tesznek.
Lk 10:9 Gyógyítsátok az ott lévő betegeket, és mondjátok nekik: Elközelített az Isten országa.
Lk 10:10 Ha pedig bementek egy városba, és nem fogadnak be titeket, menjetek ki annak az utcáira, és mondjátok ezt:
Lk 10:11 Leverjük még a port is, amely városotokból lábunkra tapadt, de tudjátok meg, hogy közel jött az Isten országa.
Lk 10:12 Mondom nektek: Sodomának elviselhetőbb sorsa lesz azon a napon, mint annak a városnak.”
Lk 10:13 “Jaj neked, Korazin! Jaj neked, Bétsaida! Mert ha Tíruszban és Szidónban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, zsákban és hamuban ülve régen megtértek volna.
Lk 10:14 De Tírusznak és Szidónnak elviselhetőbb sorsa lesz az ítéletkor, mint nektek.
Lk 10:15 Te is, Kapernaum, talán az égig emelkedsz? A pokolig fogsz levettetni!”
Lk 10:16 “Aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket elutasít, engem utasít el, és aki engem elutasít, az azt utasítja el, aki elküldött engem.”
Lk 10:17 Mikor a hetvenkét tanítvány visszatért, örömmel jelentette: “Uram, még az ördögök is engedelmeskednek nekünk a te nevedre!”
Lk 10:18 Ő pedig ezt mondta nekik: “Láttam a Sátánt villámként leesni az égből.
Lk 10:19 Íme, hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején, és hogy semmi se árthasson nektek.
Lk 10:20 De ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, inkább annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben.”
Lk 10:21 Abban az órában így ujjongott Jézus a Szentlélek által: “Magasztallak, Atyám, menny és föld Ura azért, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek. Igen, Atyám, így láttad jónak.
Lk 10:22 Mindent nekem adott át az én Atyám, és senki sem tudja, hogy ki a Fiú, csak az Atya, és hogy ki az Atya, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú ki akarja jelenteni.”
Lk 10:23 Tanítványaihoz fordult, és nekik külön ezt mondta: “Boldog az a szem, amely látja, amit ti láttok.
Lk 10:24 Mert mondom nektek: sok próféta és király szerette volna meglátni azt, amit ti láttok, de nem látták meg, és hallani azt, amit ti hallotok, de nem hallották meg.”

Megosztás