Őt ismerjük…

Őt ismerjük...

Máté 13: 54-58.

Mt 13:54 Elment hazájába, és tanította őket a zsinagógában, és álmélkodva ezt mondták: “Honnan van ebben ez a bölcsesség és ez a csodatevő erő?
Mt 13:55 Hát nem az ács fia ez? Nem Máriának hívják-e az anyját, testvéreit meg Jakabnak, Józsefnek, Simonnak és Júdásnak?
Mt 13:56 Nem közöttünk élnek-e nővérei is mind? Ugyan honnan van benne mindez?”
Mt 13:57 És megbotránkoztak benne, Jézus pedig így szólt hozzájuk: “Sehol sem vetik meg a prófétát, csak saját hazájában és a maga házában.”
Mt 13:58 Nem is tett ott sok csodát a hitetlenségük miatt

Megosztás

Ajánlott bejegyzések